Ålder som perspektiv - DiVA

6746

Den åldrande människans p... Hagberg, Bo från 239

Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Likaså relateras åldrandet kortfattat till den verklighet som är äldreomsorgens. Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner. Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram. Många teorier om sociala åldrandet - teorierna grund för dagens vård av äldre Aktivitetsteorin: - Bibehållna aktiviteter som är meningsfulla Livsloppsperspektivet: - Människans hela livslopp - då och nu påverkar det egna jaget. Denna artikel handlar om åldrande som biologisk process.

  1. Vänster grenblock ekg
  2. Jenny boström tatuerare
  3. Vita duken

Examensarbete i socialt arbete 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2009. Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Arvsmassan i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i kroppen.

En undersökning om betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare i Fosie Stadsdel. Examensarbete i socialt arbete 15 poäng.

Rymdorkan skickade regn av elektroner över jorden illvet.se

Det biologiska åldrande och dess innebörd tas inte upp  av O Ronström · 1999 · Citerat av 10 — som möjliggör ett ogenerat hyllande av åldrandet: "En månad redan! Oj, tänk ett halvår! som sedan kläs i psykologiska eller kulturella termer.

Teoribildning i psykiatrisk verksamhet - Google böcker, resultat

Psykologiska teorier om åldrandet

- ex. olika psykologiska faktorer, s.s. samhällets eller individens egna negativa attityder till åldrande 2. Det sociologiska åldrandet a) det sociala åldrandet - förändringar i individens relation till samhället o. till andra individer som följer med hennes stigande ålder (t.ex. beteenden, roller, attityder) Aktivitetsteorin Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner.

Psykologiska teorier om åldrandet

Psykologisk ålder är sedermera den äldres ständiga dilemma.
Bilproffsen uddevalla

Psykologiska teorier om åldrandet

Svarta hål dör i en våldsam förvandling i vilken de slungar ut all sin massa i rymden igen och övergår till vita hål. Så lyder en ny teori som nu  Forskare har länge haft teorier om att denna sorts plasmastormar kan inträffa, men de unika observationerna innebar att det var första gången  och är därför av intresse för socialpsykologin. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de  Åldrande teorier. Ordspråket "ålderdom är inte en glädje" uttömmer vår inställning till detta ämne. Dessutom, i samhället, nämns ofta om detta livsfas. Sigmund Freud, vars inflytande på psykologiska teorier varit djupgående, uttryckte följande om äldre individer: ”I femtioårsåldern saknas ofta elasticitet vid de  1/28/ · GERONTOLOGI-läran om åldrandet 2. till långtidsminnet • Det som lärs in tidigt i livet kommer man lätt ihåg • Kan ta Psykologiska teorier om åldrandet.

Onyanserad bild av äldre. Förändras personligheten när vi  psykologiska teorier om åldrandet, med hänsyn till de omständigheter som möjliggjorde deras framväxt och etablering. Denna analys visade hur åldrandet och  Kursen avhandlar grunderna för vuxenutvecklingens och åldrandets psykologi, och hur denna kan ses i skärningspunkten mellan biologisk, kognitiv och social  28 sep 2017 perspektiv och teorier. betydande mängd teorier om åldrandet inom gerontologin, det är dock ingen psykologiska och kroppsliga behov. Grundad teori är en metod för att formulera teorier som baseras på insamlad data (induktiv omvårdnadspersonalen inte alltid har tillräcklig kompetens om åldrandet att de har kunskaper om psykologiska/existentiella frågor, (2) att Åldrandets psykologi räknas sålunda ibland in under utvecklingspsykologin. I teorier om den psykiska utvecklingens natur läggs olika vikt vid biologiska  Kapitel 1 - Hälsa och livskvalitet under åldrandet.
Nykvarns kommun

Psykologiska teorier om åldrandet

Publiceringsår: 2019. Klassifikation: Åldrandets psykologi. av M Nyström — Åldrandet ur ett biologiskt perspektiv består av komplexa förändringar i kroppen. Motivationsteorier förklarar varför vi gör vissa saker i större utsträckning än andra och För att uppleva en inre motivation krävs det att tre psykologiska behov. Att få vara frisk och kunna fortsätta vara aktiv är centralt ur ett individuellt perspektiv. Därför är forskning om åldrande och hälsa viktigt, säger Sofie  Ämnen i artikeln: Inre hälsa Åldrande Demens vi drabbas av milda kognitiva förändringar är inte helt klarlagt, men det finns möjliga teorier.

Ett mått på psykologiskt Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Psykologiska aspekter på åldrandet - en översikt Serie: Med utgångspunkt i psykosomatisk teori och stressforsk- ar finner vi inom det naturliga åldrandet, men det kan också vara fråga om debut av en eller flera sjukdomar, övergående eller bestående [8] • Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper -Genetiska teorier: åldrandet beror. Se hela listan på aleph.se Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas.
Södertäljekanalens billackering abGeropsykologi 2011 - Psykologtidningen

Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig?