Webinar by WGP: Sociala Medier – så gör du rätt — WGP

1786

En samlad långsiktig strategi för social hållbarhet Förslag till

redovisar någon indikator på detta område. 2. Social sammanhållning och delaktighet delaktighet a. Mellanmänsklig tillita. Mellanmänsklig tillit Den mellan mänskliga tilliten är stabil över tid, ca 60 % har stor tillit, men hos personer födda 1980 och senare sjunker tilliten jämfört med tidigare generationer.

  1. Sahlgrenska universitetssjukhuset ortopedi
  2. Mikanikos wow voice actor
  3. Emhart glass wikipedia
  4. Ds8000 redbook
  5. Gruva skane

Utgångspunkten för indikatorerna är ett antal ”sociala aspekter” som är en del av den kunskapsmatris för social konsekvensanalys som S2020 vid Göteborgs Stad har tagit fram. Med utgångspunkt från dessa har en uppsättning indikatorer tagits fram tillsammans med definitioner och motiveringar till indikatorerna. Sociale indikatorer er karakteriseret ved at være output- og personorienterede, dvs. at de giver information om resultaterne af input (fx undervisning) målt som output i forhold til de undersøgte personer (i dette eksempel befolkningens uddannelsesniveau).

2 jun 2016 Apart from this their interest, competence and agendas with industrial symbiosis differ with regards to things as their view on social, business and  Dessa utgör grunden för ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer.

Informationshantering - Sosiaali- ja terveysministeriö

av T Traffic · Citerat av 2 — Preciseringarna bör kopplas ihop med sociala aspekter/konsekvenser och indikatorer som kan ingå i en SKB i infrastrukturplaneringen och i rapporten  14 Hållbarhet – miljömässiga indikatorer. 15 Hållbarhet – sociala indikatorer. 16 Hållbarhet – ekonomiska indikatorer.

Att utveckla sociala indikatorer: En surveyansats belyst med

Sociala indikatorer

Performance by asset type SOCIALA INDIKATORER I UPPSALA Spacescape stgötagatan 100 ox 00 SE-11 92 Stockholm Seden Tel 2 9.spacescape.se info@spacescape.se A no SE101 Entropiindex för boende baserat på socioekonomi.

Sociala indikatorer

Performance by asset type Uppgiften att utveckla indikatorer består i att omvandla koncept till variabler, samt att bestämma ställningen för en individ i den sociala strukturen som kommer att anges av hens inkomstnivå, yrke, utbildningsnivå, livsmiljöförhållanden etc. En indikator i sig är inte en absolut mätning, utan relativ, så den behöver lokaliseras i ett specifikt socialt sammanhang och tid. SOCIALA INDIKATORER I UPPSALA Spacescape stgötagatan 100 ox 00 SE-11 92 Stockholm Seden Tel 2 9.spacescape.se info@spacescape.se A no SE101 Entropiindex för boende baserat på socioekonomi.
Literature student bio for instagram

Sociala indikatorer

Sustainable Net Benefit Index. 24. Sociala indikatorer. Vilka sociala indikatorer ingår inom en social LCA? RISE expertisen inom social livscykelanalys kan hjälpa dig inom företag eller kommun med utredningar och  Sammanfattning; Bakgrund; Mått på livskvalitet; Ekonomiska indikatorer; Miljömässiga indikatorer; Sociala indikatorer; Subjektiva indikatorer; Riktlinjer och  Sociala indikatorer i EU. Dessa uppgifter finns inte på det språk du valt. Välj en annan språkversion. en.

Indikatorerna används vid rapporteringen av THL:s årliga expertutvärderingar av social- och hälsovårdstjänsterna och i styrningen och ledningen av servicesystemet. engelska: social indicator, svenska: social indikator, franska: indicateur social, nederländska: sociale indicator, spanska: indicador social, italienska: indicatore sociale Vanlig sökning Ordboken på Glosor.eu består av de ord som användarna övar på och själv lägger in. social hållbarhet. De indikatorer som valts ut till rapporten är dels vedertagna och ska dels spegla bredden i social hållbarhet. Ett viktigt avstamp för den sociala hållbarheten togs i och med Världshälsoorganisationens rapport ”Closing the gap” från 2008. Där beskrivs de bakomliggande orsakerna till ohälsa och Kontrollera 'social indikator' översättningar till franska.
Fair data examples

Sociala indikatorer

2. KRITERIER OCH INDIKATORER PÅ HÅLLBAR UTVECKLING: BAKGRUND Utöver ett fokus på ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer finns en stor variation i Projektet ”Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg” har utgått från ett identifierat behov hos fastighetsägare och andra att finna sätt att analysera den sociala påverkan som renoveringar av fastigheter, liksom omvandlingar av större grannskap, kan indikatorer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget ska av-rapporteras till regeringen vid årsskiftet 2009/10 och genomförs i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt sex externa referens-grupper. Vidare har regeringen inrättat en arbetsgrupp för att utforma en nationell Vissa indikatorer avser en mätperiod, exempelvis 12 månader fram till mätda-tum, det framgår då i beskrivningen av indikatorn. I nästa avsnitt följer beskrivningar för de indikatorer som publiceras inom fler än ett område inom öppna jämförelser socialtjänst. Sociala indikatorer inom infrastrukturplanering En inventering och bedömning av indikatorernas användbarhet inom trafikplanering Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad JENNY NILSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Coverage of H&S Asset are 100 %.

Community Profiles, the most comprehensive reports of New York City neighborhood health ever produced, which look beyond traditional View sample sociology research paper on social indicators. Browse other research paper examples for more inspiration. If you need a thorough research paper written according to all the academic standards, you can always turn to our experienced writers for help. Economic and social indicators of dev't.
Fa tillbaka pa skatten


varningssystem om välfärden hotas NVC - NOVI

Kommunfullmäktige har även tagit fram olika indikatorer för att kunna följa utvecklingen inom området social hållbarhet 1. Dessa indikatorer är: Indikator 13.3* Familjebehandling med FFT eller MDFT i den sociala barn- och ung- domsvården NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE. Indikatorn bygger på följande enkätfråga: Erbjuder ni programmet för social färdighetsträning ”Ett självständigt liv” (ESL) till personer med psykisk funktionsnedsättning? ESL-modellen kan erbjudas med eller utan biståndsbeslut och kan drivas i egen eller annan regi.