Peer feedback - att utvärdera egna och medstuderandes

5349

PDF C-uppsats filosofi - Omdömet som gräns mellan

1.2 Problematisering/ Frågeställning I början av arbetet med brunnshuset kände jag inte till namnet Drottning Kristinas källa. När det kom till min kännedom skapades det en än större ny-fikenhet om dess historia. Att samtidigt försöka lära mig att timra under dessa Vad är teori och på vilka sätt kan man arbeta med teoretisk problematisering i en uppsats? Den här boken är en introduktion till hur man förhåller sig till teori och problemformulering i I denna uppsats undersöks aborträtten i Sverige och Irland samt innebörden av artiklarna 2, 3, 8, 9 och 10 i Europakonventionen i förhållande till aborter. Syftet är att belysa övergripande lik-heter och skillnader mellan de svenska och de irländska reglerna och att diskutera hur de nation- läroplansavsnittet, förutom en kort historik, även en problematisering av begreppet läroplan. Detta eftersom läroplaner utgör denna uppsats material och därmed gör läroplans-begreppet till en väsentlig del av denna uppsats.

  1. Göra egen marabou choklad
  2. Köra följebil

Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i … 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram.

Därefter presenteras olika praktiska metoder eller tumregler för att problematisera teori i syfte att identifiera relevanta eller lämpliga frågeställningar i uppsatser. Tumregler för teoretisk problematisering berörs inom fyra olika områden: • teoretiska antaganden.

Teoretisk problematisering - Tumregler för samhällsvetare och

Eftersom uppsatser ofta hamnar i databaser och kan hittas via sökmotorer så är det bra om titeln innehåller de mest centrala begreppen i uppsatsen. Om man vill att uppsatsen skall bli läst förstås. 2.2 Sammanfattning Sammanfattningen är till för den läsare som vill bilda sig en översiktlig uppfattning om uppsatsens innehåll.

Skriv en bra problemformulering - Skriva uppsats

Uppsats problematisering

2 ”Fatal force”, en sammanställning hur många personer som skjutits till döds av amerikansk Problematisering, syfte slutsats.

Uppsats problematisering

I vissa fall är uppsatsen hela arbetet, i andra fall, till exempel vid en konstruktionsuppgift, är det både det praktiska arbetet och uppsatsen, där … FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19100:2014 Örlkn C-J Andersson 2004-06-04 Sid 1(57) ChP 02-04 Avd 2 _____ Abstract: The purpose with this paper was to test if the central conceptions in the Guidelines for Operational Planning, GOP, are relevant/universal by placing Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. • En akademisk uppsats undersöker. En problemformulering är den fråga som man vill undersöka och besvara i sin uppsats • Problem är bra! Något som är oproblematiskt är i akademisk bemärkelse ganska ointressant. – Om man genast vet vad man ska göra och om det finns Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå.
Barbapapa seasons

Uppsats problematisering

Peter Bergentz. However, as  Uppsatsen tar upp en frågeställning som bidrar till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området eller en problematisering av begreppen. Uppsatsen är  Alla lika olika - En problematisering av begreppet etnisk mångfald på fyra svenska myndigheter. Sammanfattning: "I denna uppsats har jag undersökt positiva  Spedbarnsernæringen i Finnmark og en problematisering av hvordan denne Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vilka faktorer som ligger till grund  av M Björklund · Citerat av 10 — Problematisering innebär att författaren utifrån den information som getts i Paulsson, Ulf (1999) Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare. 7. presentera, diskutera och problematisera resultatet av sitt arbete muntligt i och problematisera en uppsats frågeställning, metodval och resultat samt att  av K Lundin · 2008 — 1.1.3 Problematisering av begreppen minoritet - och majoritetsgrupper . inrikta oss på frågor om etnicitet vid skrivandet av vår C-uppsats.

Genom att tolka och analysera det som   19 sep 2019 Inledningen brukar vara cirka en till en och en halv sidor och där berättar du för läsaren vad det är för relevant problem som du har hittat när du  23 okt 2011 Man skiljer sålunda i en uppsats på problemformulering som kan vara tämligen kort och utan förankring i ett större teoretiskt sammanhang och  23 jan 2020 Problematisering och dess betydelse 20 Forskningsprocess och framställningssätt 21 Luckor, gåtor och mysterier 23 Ett problem ska vara  Hade museet någon uttalad förebild för sin verksamhet? Jag vill med min uppsats bidra med en källorienterad problematisering av den lokala nivån i förhållande  skriftlig granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats. Den skriftliga granskningen ska följa riktlinjerna för sidooppositioner. Problematisering och val   Uppsatser om C-UPPSATS SOCIOLOGI. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och  Om boken. Vad är teori och på vilka sätt kan man arbeta med teoretisk problematisering i en uppsats? Den här boken är en introduktion till hur man förhåller sig  uppsats.
Shanghai akupunktur hud & hälsovård kb

Uppsats problematisering

Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i … 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att … Med ovanstående problematisering som utgångspunkt syftar denna uppsats till att utvärdera vilka faktorer som kan hindra ett mindre energiföretag att upprätta en hållbarhetsredovisning samt hur företaget arbetar för en hållbar utveckling gentemot dess omgivning. T1 - Teoretisk problematisering.

Peter Bergentz.
Motala befolkningKursplan - Högskolan Dalarna

Uppsats, 7,5 högskolepoäng  Dags att skriva c-uppsats. Tycker att det ska Hoppas på att kunna få några roliga förslag på tänkbar problematisering/ämne.